Pozbawienie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie oznacza, że rodzic nie może utrzymywać kontaktów z dzieckiem. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.  Kontakty obejmują w szczególności:   – przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza … Czytaj dalej