Co powinien zawierać pozew rozwodowy? (alimenty)

Rozstrzygnięcie o alimentach w stosunku do małoletnich dzieci jest kolejnym obowiązkowym elementem sprawy rozwodowej.

Co ważne i co wynika z powyższego, że nie jest obowiązkowe orzekanie o alimentach na drugiego małżonka – małżonek ten musi o to sam zawnioskować w kolejnym punkcie pozwu rozwodowego.

Nie jest natomiast dopuszczalne orzekanie o alimentach na dzieci dorosłe, które jeśli nie są jeszcze się w stanie utrzymać same mogą pozwać jednego lub oboje rodziców o alimenty przed sądem rejonowym w innym postępowaniu.

Alimenty na małoletnie dzieci zależą od potrzeb po stronie dzieci i możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców. Żądając jakiejś kwoty musimy zatem wykazać z jakich usprawiedliwionych potrzeb dziecka ona wynika. Możliwości zarobkowe rodzica nie muszą oznaczać sumy, którą ktoś faktycznie zarabia i otrzymuje na konto, o ile jest to suma rażąco zaniżona – wówczas Sąd może zasądzić sumę alimentów od kwoty stanowiącej średnią na stanowisku z podobnymi kwalifikacjami. Podobnie nie zwalnia z alimentów zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna. W orzecznictwie utrwalony jest bowiem pogląd, iż rodzice powinni podzielić się z małoletnim dzieckiem „ostatnią kromką chleba”. Orzekając o alimentach Sąd obciąża oboje małżonków kosztami utrzymania dziecka, zatem jeśli małżonkowie zarabiają tyle samo to mogą być oboje obciążeni po połowie kosztami utrzymania dziecka, jeśli zaś drugi z rodziców zarabia lepiej może być obciążony kosztami utrzymania dziecka w większym stopniu.

Jeśli małżonek, który chce się rozwieść nie może czekać na alimenty na siebie albo dziecko aż do rozpoznania powództwa o rozwód, to powinien złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez łożenie pewnej kwoty na małoletnie dziecko albo siebie. Sąd udzieli zabezpieczenia jeśli uzna, że żądanie zostało uprawdopodobnione, a więc uzasadnienie pozwu i załączone do niego dokumenty były na tyle przekonywujące, iż trzeba było nakazać łożenie na dziecko albo małżonka jeszcze przed rozpoznaniem sprawy.

Co warto dodatkowo wiedzieć, po serii wcześniejszych wpisów na temat elementów pozwu o rozwód, w szczególności o władzy rodzicielskiej i o kontaktach? Że posiadanie wcześniejszych wyroków dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów czy alimentów nie zwalnia Sądu od orzekania w tej sprawie na nowo. Sąd musi orzec na nowo o władzy, kontaktach i alimentach, a rozstrzygnięcie to obowiązuje od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *