Co powinien zawierać pozew rozwodowy? (wina)

Szukasz informacji na temat tego co powinien zawierać pozew rozwodowy? Jeśli tak, to w tym i kilku następnych wpisach będę starał się przybliżyć ową tematykę.

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że w wyroku rozwodowym Sąd nie orzeka tylko o rozwodzie. Zatem żądanie pozwu o rozwód powinno zawierać wiele więcej niż tylko wniosek o rozwiązanie małżeństwa. Sąd rozwodowy orzeka bowiem także o winie, władzy rodzicielskiej, kontaktach i alimentach na małoletnie dzieci (czyli dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18 lat). Ponadto, Sąd rozwodowy orzekać może także o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, eksmisji małżonka, a także podziale majątku. Sąd w wyroku zatem kompleksowo ureguluje sytuację prawną Twojej rodziny.

Jako że elementów wyroku rozwodowego jest sporo, to w pierwszym wpisie krótko przybliżę kwestię winy.

Zasadą jest, że Sąd orzeka o winie zawsze. I tak, Sąd orzekając o winie może ustalić, że jeden z małżonków jest zupełnie winny rozkładu pożycia małżeńskiego, oboje małżonkowie są winni albo żaden z małżonków nie ponosi winy.

Wyjątkowo, gdy oboje małżonkowie złożą zgodny wniosek, Sąd może nie orzekać o winie małżonków. Wówczas wyrok rozwodowy bez rozstrzygnięcia o winie ma taki skutek, iż uznaje się jakoby oboje małżonkowie nie ponosili winy w rozpadzie małżeństwa.

Ustalenie winy ma znaczenie dla alimentów płaconych na współmałżonka, o czym możesz przeczytać w osobnym wpisie – TUTAJ. Ponadto, ustalenie winy może mieć dużą doniosłość dla ewentualnego żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym (o czym w kolejnych wpisach).

Przyczyny zawinione rozpadu małżeństwa to np.:
– zdrada,
– znieważanie,
– bicie,
– niechęć do pracy zarobkowej,
– zmiana religii,
– naruszanie podstawowych obowiązków rodzinnych itp.

Z kolei, przyczyny niezawinione rozpadu małżeństwa to np.:
– choroba,
– bezpłodność,
– opuszczenia mieszkania, które jest reakcją na niewłaściwą postawę jednego z małżonków,
– znaczna różnica wieku.

W następnym wpisie opiszę element rozstrzygnięcia dotyczący władzy rodzicielskiej.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *