Co powinien zawierać pozew rozwodowy? (władza rodzicielska)

W poprzednim wpisie jako jeden z elementów wyroku rozwodowego wskazałem na rozstrzygnięcie o winie małżonków. Tym razem w paru zdaniach postaram się przybliżyć kwestie władzy rodzicielskiej, o której również obligatoryjnie orzeka Sąd.

I tak, Sąd orzekając o władzy rodzicielskiej orzeka w istocie o możliwości podejmowania przez rodziców decyzji dotyczących dziecka oraz jego majątku.

Sąd może pozostawić pełnię władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków i ograniczyć władzę drugiego małżonka do współdecydowania w określonych sprawach dziecka, a także pozbawić władzy rodzicielskiej.

Pełnia władzy rodzicielskiej dla obojga rodziców może być zachowana jeśli oboje rodzice są zgodni co do decydowania o dziecku.

Jeśli jednak na tym tle występują konflikty Sąd może powierzyć władzę jednemu z rodziców, a uprawnienia drugiego ograniczyć do najważniejszych spraw, np. decydowania o szkole, sposobie leczenia, wyjazdach zagranicznych itp.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej dotyczy sytuacji, w której drugi rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej albo trwale nie może jej wykonywać, tudzież w ogóle nie interesuje się dzieckiem, a dziecko wcześniej umieszczone było np. w rodzinie zastępczej.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby osiągnięcie kompromisu przez rodziców, jednak gdy tak się nie stanie Sąd zwykle ogranicza władzę drugiego małżonka do określonych spraw, które najlepiej wymienić w samym pozwie, a wykonywanie władzy powierza drugiemu małżonkowi. Wówczas miejsce zamieszkania dziecka jest przy tym z rodziców, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej.

W następnym wpisie opiszę element rozstrzygnięcia dotyczący kontaktów.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *