Kontakty dziadków z wnukami.

Dzisiaj temat, który nie jest może bezpośrednio związany z rozwodem, nie mniej jednak jest on w mojej ocenie ważny i zasługuje na wzmiankę na blogu o rozwodach.

Otóż rozwód małżonków pociąga za sobą wiele skutków zarówno w sferze emocjonalnej, jak i prawnej. Skutki te dotyczą nie tylko małżonków i dzieci, ale również ich rodzin. Niejednokrotnie zdarza się, że wśród byłych małżonków nawet kilka lat po orzeczeniu rozwodu nadal góruje wzajemna niechęć i konflikt rozciągające się nawet na rodziców byłego małżonka. W takich sytuacjach często kontakt dziadków z wnukami jest utrudniany lub całkowicie uniemożliwiony. Co w takiej sytuacji mogą zrobić dziadkowie, którzy chcą utrzymywać kontakty ze swoim wnukiem? 

Dziadkowie mogą złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukiem i nie muszą być uzależnieni od emocjonalnych decyzji swojego dziecka lub jego byłego współmałżonka. 

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy stanowi, że przepisy oddziału „Kontakty z dzieckiem” stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. 

Co to w praktyce oznacza? 

To, że dziadkowie mogą złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z wnukiem. 

Uregulowanie kontaktów nie ogranicza władzy rodzicielskiej. Ważne jest jednak, aby wnioskowane kontakty nie były nadmierne, czyli takie które będą przewyższać kontakty przysługujące rodzicom. Jako przykład można wskazać chociażby wnioskowanie przez dziadków 100 dni w roku, w sytuacji gdy np. jednemu z rodziców kontakty zostały przyznane w wysokości 30 dni. W każdym jednak przypadku to czy kontakty są nadmierne czy też nie pozostawione zostaje ocenie Sądu, nie ma na to gotowego wzoru matematycznego.

Wniosek o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami składa się do wydziału rodzinnego sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, czyli miejsce zamieszkania wnuka. 

Wniosek podlega opłacie wynoszącej 100zł, którą należy dokonać na rachunek bankowy sądu lub osobiście w kasie sądu w którym wniosek zostanie złożony, a dowód opłaty załączyć do wniosku. 

Jeżeli jesteś dziadkiem, a utrudniane są Twoje kontakty z wnukiem zawsze możesz dochodzić swoich praw przed Sądem. Zanim jednak złożysz odpowiedni wniosek o uregulowanie kontaktów staraj się rozwiązać konflikt na drodze pozasądowej. 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *