Przyczyny rozkładu pożycia.

Dzisiaj krótki wpis systematyczny o możliwych przyczynach rozkładu pożycia. W następnych postaram omówić je wszystkie po kolei.

Przyczyny możemy ogólnie podzielić na zawinione i niezawinione. Jest również grupa przyczyn, które w zależności od okoliczności mogą być przyczynami zawinionymi jak i niezawinionymi.

Najczęstszymi przyczynami zawinionymi aktualnie są:

 • groźba
 • agresja
 • nieetyczne postępowania
 • niewierność
 • odmowa współżycia płciowego
 • odmowa wzajemnej pomocy
 • opuszczenie współmałżonka
 • pijaństwo
 • zaniedbywanie rodziny
 • niewłaściwy stosunek do rodziny małżonka

Do niezawinionych przyczyn możemy zaliczyć z kolei:

 • chorobę psychiczną
 • czasami również inną chorobę
 • niedobór seksualny
 • różnicę charakterów

Trzecia grupa to przyczyny, które mogą być w zależności od okoliczności zarówno zawinione jak i niezawinione i są to:

 • bezpłodność
 • różnice światopoglądowe
 • niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka
 • różnica wieku
 • wady oświadczenia woli

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nie zawiera w swoich przepisach kwestii przyczyn rozkładu. Nie mniej jednak sąd zawsze musi ustalić te przyczyny. W przeciwnym razie sąd nie mógłby ocenić czy orzeczenie rozwodu nie jest przypadkiem sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Określenie przyczyn prowadzi również do wykazania winy o ile małżonkowie nie rezygnują z orzekania o winie. Orzecznictwo w tym zakresie jest bardzo bogate, jak pewnie się domyślasz życie pisze ciągle nowe zaskakujące scenariusze.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *