Przyczyny rozkładu pożycia.

Dzisiaj krótki wpis systematyczny o możliwych przyczynach rozkładu pożycia. W następnych postaram omówić je wszystkie po kolei.

Przyczyny możemy ogólnie podzielić na zawinione i niezawinione. Jest również grupa przyczyn, które w zależności od okoliczności mogą być przyczynami zawinionymi jak i niezawinionymi.

Najczęstszymi przyczynami zawinionymi aktualnie są:

 • groźba
 • agresja
 • nieetyczne postępowania
 • niewierność
 • odmowa współżycia płciowego
 • odmowa wzajemnej pomocy
 • opuszczenie współmałżonka
 • pijaństwo
 • zaniedbywanie rodziny
 • niewłaściwy stosunek do rodziny małżonka

Do niezawinionych przyczyn możemy zaliczyć z kolei:

 • chorobę psychiczną
 • czasami również inną chorobę
 • niedobór seksualny
 • różnicę charakterów

Trzecia grupa to przyczyny, które mogą być w zależności od okoliczności zarówno zawinione jak i niezawinione i są to:

 • bezpłodność
 • różnice światopoglądowe
 • niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka
 • różnica wieku
 • wady oświadczenia woli

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nie zawiera w swoich przepisach kwestii przyczyn rozkładu. Nie mniej jednak sąd zawsze musi ustalić te przyczyny. W przeciwnym razie sąd nie mógłby ocenić czy orzeczenie rozwodu nie jest przypadkiem sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Określenie przyczyn prowadzi również do wykazania winy o ile małżonkowie nie rezygnują z orzekania o winie. Orzecznictwo w tym zakresie jest bardzo bogate, jak pewnie się domyślasz życie pisze ciągle nowe zaskakujące scenariusze.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *