Zawinione przyczyny rozkładu pożycia cz. 8 – ZŁY STOSUNEK DO RODZINY MAŁŻONKA

Jedną z przyczyn rozwodu może być zły stosunek do rodziny małżonka.

Złe relacje z dzieckiem małżonka czy też jego rodzicami mogą stać się powodem do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Sytuacje te mogą mieć miejsce w szczególności gdy nieprawidłowe zachowania eskalują, a negatywne emocje powodują pogarszanie się wzajemnych relacji, co rzutuje bezpośrednio na małżeństwo.

W tzw. rodzinach patchworkowych, charakteryzujących się posiadaniem przez małżonków jednego lub większej liczby dzieci, z których co najmniej jedno dziecko nie jest ich wspólnym dzieckiem, może dochodzić do skrajnych sytuacji, w których jeden z małżonków nie akceptuje dzieci drugiego małżonka. Nierzadko wówczas dochodzi do sytuacji, gdzie małżonek ten nie chce pomagać w wychowaniu, nie stara się o utrzymanie i dobro dziecka. Niechęć ta może wyrażać się poprzez brak zgody na pobyt dziecka we wspólnym domu czy też doprowadzenie drugiego małżonka do oddania dzieci na wychowanie poza wspólnotą rodzinną. 

Obok wspomnianego wyżej problemu z odczuwaną niechęcią i nienawiścią w stosunku do dzieci małżonka należy również wskazać na nierzadko występujący problem złego stosunku do rodziców małżonka.

Niektóre z tych sytuacji sprowokowane są oczywiście przez teściów, którzy chcą bardzo czynnie uczestniczyć w życiu rodzinnym i ingerować w życie swoich dzieci, jednak w orzecznictwie i praktyce często spotykana jest również agresja i niewłaściwe zachowanie małżonka niesprowokowane działaniem teściów. Wówczas zachowanie takie przejawia się poprzez znieważanie, bicie, zastraszanie i agresje wobec teściów. Okoliczności takie mogą stanowić przyczynę trwałego rozkładu pożycia, zawinioną przez stronę dopuszczającą się takiego zachowania.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *