Zawinione przyczyny rozkładu pożycia cz. 9 – ALKOHOLIZM

Kontynuując dotychczasową serię artykułów poświęconych zawinionym przyczynom rozkładu pożycia małżeńskiego należy wspomnieć o dosyć często występującej przyczynie jaką jest nadużywanie alkoholu przez małżonka. Z dostępnych danych statystycznych wynika, że jest to przyczyna odpowiadająca za ponad 16% rozwodów (dane z 2019r.)

W czasie pandemii wiele osób zmieniło swoje dotychczasowe przyzwyczajenia i zmodyfikowało swój styl picia, dostosowując go do aktualnie panującej sytuacji epidemiologicznej. Niektórzy zastąpili wyjścia do klubu na spotkania ze znajomymi w domach. Część z nich nadużywa alkoholu w obecności rodziny, a co gorsza małoletnich dzieci. Inni z kolei izolując się od społeczeństwa piją w samotności.  

Niekończąca się pandemia, problemy finansowe, utrata pracy czy też depresja spowodowana lękiem i osamotnieniem skłaniają ludzi do sięgania po używki. Uwidaczniają się wtedy dotychczas nieznane lub niedostrzeżone uzależnienia drugiego małżonka, które praktykowane w zaciszu domowym mogą powodować powstanie poważnych problemów małżeńskich. Cykliczne i stałe nadużywanie alkoholu często stanowi zarzewie konfliktów pomiędzy małżonkami, w szczególności gdy picie alkoholu przez męża bądź żonę nie jest akceptowane przez drugą stronę.

Małżonkowie w obliczu uzależnienia alkoholowego drugiego z nich powinni starać się wspólnie pokonać tę trudność, ponieważ są zobowiązani do wzajemnej pomocy oraz współdziałania dla dobra rodziny. Sprawa jednak się komplikuje, gdy pomimo prób i starań problem alkoholowy nadal występuje i oddziałuje negatywnie na rodzinę.

Ze względu na drastyczność zachowywania się małżonka uzależnionego od alkoholu, nie można wymagać od drugiego małżonka dalszego pożycia z nim, jeżeli sprzeciwia się temu dobro rodziny, a w szczególności dobro małoletnich dzieci stron.

Alkohol jest również wyzwalaczem innych zachowań, które same w sobie są przyczyną zawinionego rozpadu pożycia np.: agresja fizyczna i psychiczna, zniewagi, zdrady, naruszanie nietykalności cielesnej, pozbawianie rodziny środków potrzebnych do życia oraz zaniedbywanie małoletnich.  

W przypadku alkoholizmu możliwe jest dowodzenie winy przy pomocy świadków a także dokumentów takich jak np. zgromadzonych w aktach niebieskiej karty czy też dokumentacja medyczna z leczenia choroby alkoholowej, notatki z interwencji policji czy pobytu w izbie wytrzeźwień jak również orzeczenia sądu dotyczące zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.

WAŻNE ! nawet małżonek, który jest alkoholikiem, nie może być uznany za wyłącznie winnego rozkładu, jeżeli rozkład ten nastąpił już wcześniej z innych przyczyn.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *