Separacja na zgodne żądanie małżonków

Polski ustawodawca przewidział możliwość orzeczenia separacji w trybie nieprocesowym. Postępowanie takie jest szybsze i tańsze aniżeli toczące się w trybie procesowym. Jednak by do tego doszło muszą zaistnieć przesłanki określone w przepisach.  Po pierwsze, do orzeczenia separacji konieczny jest zupełny … Czytaj dalej