RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW BLOGA „ROZWÓD PO RUDZKU”

Powszechnie, potocznie używany skrót RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.Ue.L Nr 119, Str. 1)

Jeśli jesteś czytelnikiem Bloga lub jego subskrybentem to zgodnie z art. 13 RODO informujemy:

Kto jest Administratorem danych osobowychAdministratorem Twoich danych osobowych jest Stolarz, Bogusz Radcy Prawni Spółka Partnerska, ul. Czarnoleśna 47, 41-709 Ruda Śląska tel. 32 700 31 99, e-mail sekretariat@sblegal.pl
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe ?Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (dotyczy subskrybentów) b) (dotyczy użytkowników) RODO.
Komu przekazywane są dane osobowe ?Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych /użytkowników tego bloga oraz danych subskrybentów Biuletynu.
Jak długo będą przechowywane dane osobowe ?Spółka usuwa dane użytkowników bloga po miesiącu, natomiast subskrybentów Biuletynu po 7 dniach od dnia wycofania zgody. Spółka może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli subskrybent naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności subskrybenta, klienta lub użytkownika bloga.
Jakie przysługują prawa w związku z ochroną danych osobowych ?Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw znajdziesz w RODO. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Czy podanie danych jest dobrowolne ?Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Czy dane wykorzystuje się do profilowania ?Na Twoich danych nie będą dokonywane operacje przetwarzania polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.