Zawinione przyczyny rozkładu pożycia cz. 4 – ODMOWA WSPÓŁŻYCIA PŁCIOWEGO

Małżeństwo opiera się na  trzech więziach: emocjonalnej, gospodarczej i fizycznej. Oznacza to, że brak którejkolwiek z nich ma istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie małżeństwa. Oczywiście rozwód jest uzasadniony dopiero wtedy gdy rozpad jest trwały i zupełny, czyli co do zasady następuje zerwanie wszystkich ww. więzi.

W sytuacji gdy charakter rozpadu więzi uzasadnia orzeczenie rozwodu, pozostaje ustalenie czym spowodowany był rozpad poszczególnych więzi. W praktyce sprawy takie nie są nigdy jednowątkowe, jednak dla celów poznawczych jakie ma realizować niniejszy blog zakładamy w tym wpisie, że oceniamy tylko ten jeden element.

Jeżeli chodzi zatem o współżycie płciowe to wskazać należy, że jednostronna, nieuzasadniona decyzja jednego z małżonków o zerwaniu więzi fizycznej przesądza o jego winie za rozkład małżeństwa. Zasadę tę potwierdził Sąd Najwyższy wiele lat temu a orzeczenie to pozostaje nadal aktualne.

Istotne w powyższym akapicie jest słowo „nieuzasadnione”. Przykładowo odmowa współżycia fizycznego przez małżonkę, nad którą mąż się znęcał, nie może stanowić zawinionej przez nią przesłanki rozkładu pożycia małżeńskiego, podobnie jak odmowa spowodowana np. chorobą.

W związku z powyższym, iż okoliczność ta jest istotna dla ustalenia nie tylko winy ale samego ustania łączących małżonków więzi, to trzeba być przygotowanym na to, że  Sąd zada pytanie od kiedy strony przestały ze sobą współżyć fizycznie, bądź kiedy doszło do ostatniego stosunku płciowego.  Zazwyczaj na tym kończy się ciekawość sądu w sprawach gdzie zaprzestanie współżycia nie jest wskazywane jako przesłanka zawiniona.

Szczegółowość pytań Sądu jak i przeciwnika procesowego w sprawie, uzależniona będzie od tego jak formułowane są zarzuty. Inny bowiem stopień wnikliwości wystąpi w przypadku zmuszania do nieakceptowalnych przez stronę czynności seksualnych a inny w sytuacji gdy ustalenie dotyczyć będzie tylko samego faktu ustania współżycia fizycznego. Innych pytań należy się spodziewać gdy małżonek przyzna się do odmowy współżycia a innych gdy podniesie jedną z ww. przyczyn takiego stanu rzeczy.

W praktyce jednak, jak już wyżej wspomniałem rzadko zdarza się aby winę dowodziło się tylko o ten jeden element, co jest spowodowane oczywistymi trudnościami dowodowymi dotyczącymi intymnej sfery, zamkniętej w przysłowiowych czterech ścianach sypialni.

Podsumowując, życie intymne również z punktu widzenia przepisów prawa ma zasadnicze znaczenie dla istnienia małżeństwa.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *