Zawinione przyczyny rozkładu pożycia cz.3 NIEETYCZNE POSTĘPOWANIE.

Zasadniczo można powiedzieć, że powodem uznania zawinienia rozkładu pożycia małżeńskiego mogą być wyłącznie czyny nieetyczne. Wszak wszystkie przyczyny zawinione wymienione w pierwszej części niniejszej serii wpisów, są czynami nieetycznymi. Szukając natomiast wyjaśnienia postępowań nieetycznych można odwołać się również do zasad współżycia społecznego przy założeniu, że wymagania co do zasad współżycia społecznego pomiędzy małżonkami są znacznie wyższe.

Wyliczenie przyczyn omawianych w niniejszej serii wpisów jest przykładowe, nie ma przepisów, które by je definiował a życie przynosi szereg sytuacji, które wydają się trudne do wyobrażenia.

Do innych zachowań nieetycznych niż wyliczone w pierwszym wpisie można zaliczyć np. nieetyczne postępowanie względem dzieci małżonka z pierwszego małżeństwa.

Przyczynę tą wyodrębniłem jednak głównie dlatego, aby zwrócić uwagę na takie zachowania nieetyczne, które mogą mieć wpływ na rozpad pożycia małżeńskiego pomimo tego, że miały one miejsce przed zawarciem małżeństwa.

Jest to pewien wyjątek od zasady, że przy orzekaniu o winie należy oceniać czyny i zachowania małżonków jakie miały miejsce w czasie trwania związku małżeńskiego.

Sytuacja jaką mam na myśli dotyczy ujawnienia faktów, które mogą wywołać tak silne rozczarowanie i niechęć, które ostatecznie spowodują trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego.

Wyobraźmy sobie sytuację, że jeden z małżonków uważa drugiego za człowieka o wysokim stopniu moralności, jako tzw. człowieka bez skazy i dowiaduje się już po zawarciu małżeństwa, że wcześniej człowiek ten popełniał czyny wysoce niemoralne takie jak np. działalność przestępcza, w tym powiedzmy pedofilia czy oszustwa matrymonialne. Zatajenie takich czynów z pewnością może wywołać szok i doprowadzić do rozpadu pożycia.

Do sytuacji o jakich mowa wyżej, można zaliczyć również zatajenie przed drugim małżonkiem posiadania dziecka pozamałżeńskiego, wcześniejszego ślubu wyznaniowego a nawet utrzymywania stosunków seksualnych z osobą trzecią w okresie narzeczeństwa, poprzedzającym bezpośrednio zawarcie małżeństwa.

Małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej szczerości, która dotyczy również przeszłości każdego z nich.

Jaka jest granica ? Można przyjąć, że szczerość ta powinna obejmować wszystkie te sytuacje z przeszłości, które mogą mieć odbicie w aktualnej sytuacji życiowej małżonków.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *