Zawinione przyczyny rozkładu pożycia cz.2 AGRESJA

Agresja może przybierać postać werbalną czyli polegać na zniewagach słownych, używaniu pod adresem małżonka słów wulgarnych, znieważaniu, zniesławianiu a także co oczywiste na naruszaniu nietykalności osobistej objawiającej się w biciu, uderzaniu o ścianę, duszeniu, rzucaniu w małżonka różnymi przedmiotami itp.

Zachowania wymienione powyżej w ugruntowanym już orzecznictwie sądów są niedopuszczalne nawet wtedy gdy były spowodowane poważnym przewinieniem strony przeciwnej. Zazwyczaj gwałtowne reakcje wywołuje informacja o zdradzie małżonka, często okazuje się jednak, że zdrady w toku postępowania rozwodowego udowodnić się nie da a przemoc wywołaną taką wiadomością udowodnić już stosunkowo łatwo.

Co ciekawe większość osób jest przekonanych o tym, że informacja o zdradzie uzasadnia reakcje nacechowane przemocą. Nie dalej jak kilka tygodni temu przesłuchiwałem małżonka podczas sprawy rozwodowej, który właśnie po otrzymaniu niesprawdzonej informacji o zdradzie od nieznanego „życzliwego”, począł w szale rzucać w żonę różnymi przedmiotami, uszkadzając jej rękę. Okazało się, że informacja o zdradzie była nieprawdziwa. Co do winy męża sąd nie miał żadnych wątpliwości natomiast sam mąż zeznawał z wielkim przekonaniem o tym, że jego reakcja była w pełni uzasadniona uzupełniając swoimi szczerymi zeznaniami skąpy materiał dowodowy jaki posiadałem na okoliczność pobicia.

Sądy uznają, że w pewnych wyjątkowych sytuacjach zachowanie sprowokowane jest usprawiedliwione ale tylko gdy nie przyjmuje ono drastycznych form. Przykładowo można wskazać orzeczenie, w którym sąd przyjął, że żona nie ponosi winy w rozkładzie pożycia pomimo, iż źle wyrażała się o mężu i przestała zajmować się gospodarstwem domowym bowiem nastąpiło to na skutek brutalnego naruszenia godności żony.

W uzasadnieniu wyroku możemy przeczytać: „W myśl zasad współżycia społecznego małżonek naruszający brutalnie godność i nietykalność osobistą współmałżonka musi się liczyć z ujemną reakcją pokrzywdzonej i nie może żądać od niej w pełni takiego ustosunkowania się, jakiego mógłby wymagać w normalnym pożyciu”


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *