Zawinione przyczyny rozkładu pożycia cz. 1 GROŹBA

Przy ocenie czy groźba wpłynęła na rozkład pożycia małżeńskiego należy ustalić czy użycie groźby świadczy o wrogim nastawieniu i jakie może ona wywołać reakcje u drugiego małżonka. Drugą kwestią przy ocenie skutków groźby dla funkcjonowania małżeństwa jest ustalenie, czy małżonek mógł poczuć się tą groźbą zagrożony.

Groźba może dotyczyć zarówno użycia siły fizycznej jak i oddziaływania na psychikę ludzką.

Często zdarza się, że jeden z małżonków wyprowadza się z domu a drugi uznaje to za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia, którą jest opuszczenie małżonka. Jeżeli jednak wyprowadzka była spowodowana groźbami a tym samym obawą o swoje bezpieczeństwo, to nie można uznać, że doszło do opuszczenia stanowiącego przesłankę zawinienia rozkładu pożycia. Winą w takiej sytuacji obarczony będzie małżonek, który pozostał w mieszkaniu a swoim zachowaniem zmusił drugiego małżonka do opuszczenia wspólnego lokum.

Rzadko w praktyce zdarza się aby przyczyną rozkładu pożycia była jednorazowa groźba, zazwyczaj sytuacje są bardziej złożone a groźby występują ciągle, choć oczywiście możliwe jest aby jedno zdarzenie wywołało taki skutek.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *