Co powinien zawierać pozew rozwodowy? (kontakty)

Oprócz rozstrzygnięcia o winie i władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym Sąd orzeka także o kontaktach z dzieckiem.

Kontakty oznaczają możliwość spotykania się z dzieckiem, a także utrzymywania z nim korespondencji, kontaktu telefonicznego czy za pomocą Internetu. Jeśli rodzice są zgodni co do kontaktów, mogą podobnie jak przy winie złożyć wspólny wniosek o nieorzekanie o kontaktach. Jeśli jednak między małżonkami jest spór, kontakty trzeba uregulować. Wniosek o uregulowanie musi nadawać się do wykonania, a więc trzeba napisać go precyzyjnie.

Przykład:

„Wnoszę o uregulowanie kontaktów z dzieckiem poprzez możliwość zabrania dziecka z miejsca jego zamieszkania w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 10.00 do 20.00, a także w okresie wakacji letnich od 1 sierpnia godzina 9.00 do 15 sierpnia godzina 20.00.”

Zwykle też ustala się kontakty w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych.

Uregulowanie kontaktów jest w interesie rodzica z ograniczoną władzą rodzicielską, bowiem zapewnia mu możliwość kontaktu z dzieckiem, które na co dzień przebywa z drugim małżonkiem.

Sąd może również zakazać kontaktów z dzieckiem, jeśli nie są one zgodne z dobrem dziecka, a także nakazać spotkania z dzieckiem w miejscu zamieszkania dziecka, nakazać kontakt pod nadzorem drugiego rodzica dziecka albo kuratora, bądź zakazać porozumiewania się na odległość (telefonicznie, przez Internet).


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *