Co powinien zawierać pozew rozwodowy? (kontakty)

Oprócz rozstrzygnięcia o winie i władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym Sąd orzeka także o kontaktach z dzieckiem.

Kontakty oznaczają możliwość spotykania się z dzieckiem, a także utrzymywania z nim korespondencji, kontaktu telefonicznego czy za pomocą Internetu. Jeśli rodzice są zgodni co do kontaktów, mogą podobnie jak przy winie złożyć wspólny wniosek o nieorzekanie o kontaktach. Jeśli jednak między małżonkami jest spór, kontakty trzeba uregulować. Wniosek o uregulowanie musi nadawać się do wykonania, a więc trzeba napisać go precyzyjnie.

Przykład:

“Wnoszę o uregulowanie kontaktów z dzieckiem poprzez możliwość zabrania dziecka z miejsca jego zamieszkania w każdą sobotę miesiąca w godzinach od 10.00 do 20.00, a także w okresie wakacji letnich od 1 sierpnia godzina 9.00 do 15 sierpnia godzina 20.00.”

Zwykle też ustala się kontakty w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych.

Uregulowanie kontaktów jest w interesie rodzica z ograniczoną władzą rodzicielską, bowiem zapewnia mu możliwość kontaktu z dzieckiem, które na co dzień przebywa z drugim małżonkiem.

Sąd może również zakazać kontaktów z dzieckiem, jeśli nie są one zgodne z dobrem dziecka, a także nakazać spotkania z dzieckiem w miejscu zamieszkania dziecka, nakazać kontakt pod nadzorem drugiego rodzica dziecka albo kuratora, bądź zakazać porozumiewania się na odległość (telefonicznie, przez Internet).


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *