Co powinien zawierać pozew rozwodowy? (wspólne mieszkanie)

Poprzednio w ramach cyklu artykułów o elementach pozwu o rozwód pisałem o kwestii alimentów. Tym razem w paru zdaniach poruszę element wspólnego mieszkania.

Przede wszystkim należy wiedzieć, że Sąd orzeka o korzystaniu z mieszkania, jeśli małżonkowie zamieszkują wspólnie w jednym mieszkaniu. Celem tego jest uregulowanie korzystania z jednego mieszkania przez dwoje rozwiedzionych małżonków po rozwodzie.

Wnioski w tym zakresie należy również formułować precyzyjnie, np.:

Wnoszę o uregulowanie korzystania ze wspólnego mieszkania poprzez przyznanie do wyłącznego korzystania pokoju X o powierzchni … małżonkowi …, oraz pokoju Y o powierzchni … małżonkowi … oraz uregulowanie możliwości współkorzystania z kuchni, łazienki oraz przedpokoju.

Przy ustalaniu sposobu współkorzystania bierze się pod uwagę bardziej potrzeby małżonka wykonującego władzę rodzicielską. Zatem on uzyska prawdopodobnie większą powierzchnię mieszkalną.

Ponadto możliwe jest przyznanie mieszkania jednemu z małżonków, jeśli ten drugi zgadza się je opuścić, albo dokonanie podziału mieszkania (jeśli się do tego nadaje).

W końcu, Sąd może w wyroku rozwodowym nakazać także eksmisję małżonka, który swym rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *