Jak złożyć pozew o rozwód?

Tym razem napisze zwięźle i na temat, bez zbędnych ceregieli 🙂

Tak więc, aby założyć sprawę rozwodową należy przygotować pozew o rozwód (wzory dostępne na blogu TUTAJ), podpisać go imieniem i nazwiskiem na ostatniej stronie i złożyć na dzienniku podawczym Sądu Okręgowego. Pozew można również wysłać na adres Sądu listem (najlepiej poleconym). W razie wysyłki pocztą wszystkie dokumenty należy wysłać w jednej kopercie.

W przypadku mieszkańców Rudy Śląska pozew o rozwód należy złożyć w Sądzie Okręgowym w Gliwicach I Wydział Cywilny (ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice).

Przy czym, owy Wydział jest również właściwy dla miast: Gliwice (oraz gmin: Sośnicowice, Toszek, Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Wielowieś), Knurów, Pyskowice, Sośnicowice i Toszek.

Dodam jeszcze, że w Sądzie Okręgowym w Gliwicach są ponadto dwa inne wydziały, które rozpoznają sprawy o rozwód: II Wydział Cywilny i XII Wydział Cywilny Rodzinny. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Pozew o rozwód należy złożyć w dwóch podpisanych egzemplarzach wraz z załącznikami. Przy czym, warto mieć ze sobą trzeci egzemplarz, na którym można poprosić o potwierdzenie złożenia pozwu w Sądzie.

Załącznikami będą w szczególności odpis skrócony aktu małżeństwa i odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci. Pozostałe załączniki będą już zależały od treści żądania zgłoszonego w pozwie, tj. przede wszystkim czy rozwód ma być orzeczony z winy czy bez orzekania o winie małżonka, ale również czy kwestiami spornymi będą władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, alimenty itp.

W końcu do pozwu o rozwód należy załączyć potwierdzenie opłaty sądowej w kwocie 600zł, tj. wydruk z konta, w razie dokonywania płatności przelewem lub potwierdzenie z kasy Sądu, w razie dokonywania płatności bezpośrednio w kasie Sądu.

Numer rachunku bankowego dla dokonywania wpłat z tytułu opłat sądowych można znaleźć na stronie Sądu. Dla mieszkańców Rudy Śląska informację w tym zakresie można znaleźć TUTAJ.

I jeszcze jedno, jeżeli strona wnosząca pozew (tj. powód) nie jest w stanie pokryć kosztów procesu, może dołączyć do pozwu wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z wypełnionym oświadczeniem majątkowym. Druk oświadczenia można znaleźć w Biurze Obsługi Interesantów danego Sądu bądź w przypadku mieszkańców Rudy Śląskiej na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gliwicach – TUTAJ (tzw. oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania – do wniosku o ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW).


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *