Podział majątku w wyroku rozwodowym.

Często spotykam się z pytaniem o możliwość załatwienia przy rozwodzie kwestii majątkowych. Teoretycznie jest to możliwe ze wskazaniem na słowo „teoretycznie”.

Otóż zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym  na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Podziału majątku wspólnego nie powoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym w sprawach, w których między stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału majątku wspólnego. Innymi słowy co do zasady jeżeli małżonkowie mają zgodną wizję podziału majątku to wówczas sąd o takim podziale orzeknie.

Stanowisko Sądu Najwyższego wskazuje wprawdzie, że  jest to możliwe także gdy sporne okoliczności można wyjaśnić w stosunkowo krótkim czasie i ograniczonym przedmiotowo zakresie. W praktyce jednak sędziowie bardzo niechętnie podchodzą do zajmowania się podziałem majątku podczas sprawy rozwodowej jeśli są jakiekolwiek kwestie sporne.

Jako, że raczej dość rzadko zdarza się aby strony sprawy rozwodowej w jej trakcie potrafiły dojść do consensusu w sprawie majątku to możliwość tą uznaję za teoretyczną. W praktyce zauważam, że małżonkom łatwiej dojść do consensusu w sprawie rozwodu niż w sprawie podziału majątku.

Jeżeli sąd uzna, że podział majątku wspólnego, spowoduje nadmierną zwłokę postępowania, to orzeka, że pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Wniosek o dokonanie podziału majątku wspólnego podlega odrębnej opłacie sądowej, niezależnie od opłaty jaką należy uiścić od pozwu rozwodowego. Opłata taka wynosi 1000 zł a przy zgodnym wniosku 300 zł.

Z uwagi na to, że sąd nie zawsze taki wniosek rozpozna to w tym przypadku opłatę uiszcza się dopiero po wydaniu wyroku zawierającego podział majątku. W przypadku pozostawienia wniosu bez rozpoznania opłaty uiszczać nie trzeba.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *