Zawinione przyczyny rozkładu pożycia cz.7 – OPUSZCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA

Opuszczenie wspólnego miejsca zamieszkania przez jednego z małżonków może ale nie musi być podstawą przypisania winy rozkładu pożycia.

W życiu zdażają się różne sytuacje, opuszczenie małżonka może nastąpić już po ziszczeniu się przesłanek zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, może też być samo w sobie przyczyną takiego rozkładu. Może też się zdarzyć, że opuszczenie małżonka będzie w pełni usprawiedliwone okolicznościami. Oznacza to, że przy badaniu ww. kwestii należy brać również pod uwagę zachowanie i postawę małżonka, który został opuszczony.

Zatem opuszczenie małżonka o charakterze trwałym i nie wywołanym uzasadnioną przyczyną stanowi o jego winie w rozkładzie pożycia. Oczywiście należy pamiętać, że sytuacje nie są zawsze czarno-białe zatem może też dochodzić do współwiny takiego stanu rzeczy.

Z ciekawszych rozstrzygnięć z sal sądowych:

  • niewłaściwe postępowanie rodziców jednego z małżonków nie uprawnia jeszcze samo przez się drugiego małżonka do porzucenia rodziny,
  • nie usprawiedliwony poważnymi względami wyjazd jednego z małżonków do innej miejscowości z zamiarem stałego w niej pobytu nie pociąga za sobą obowiązku wyjazdu drugiego małżonka, ale może być uznany za zawinione jego opuszczenie,

i moje ulubione z 1951r. : “jednostronne zerwanie przez małżonka związku małżeńskiego należy uznać za czyn zawiniony także w przypadku gdy powodem tego zerwania było głębokie uczucie miłości względem osoby trzeciej”

Tak, że pamiętaj “miłość Ci wszystko wybaczy” ale sąd niekoniecznie.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *