Co powinien zawierać pozew rozwodowy? (podział majątku)

W ostatnim wpisie na temat tego co powinno się zawrzeć w pozwie o rozwód wspomnieć wypada o możliwości orzeczenia o podziale majątku.

I tak, Sąd w sprawie rozwodowej co do zasady może orzekać o podziale majątku. Warunkiem tego jest jednak ustalenie, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Kiedy taka obawy nie będzie? Zasadniczo tylko gdy pomiędzy małżonkami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału tego majątku lub wyjaśnienie spornych między małżonkami okoliczności bądź też takich okoliczności, które sąd obowiązany jest ustalić z urzędu, wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w ograniczonym przedmiotowo i czasowo zakresie.

Domyślnym ustrojem majątkowym małżeńskim w Polsce jest ustrój wspólności, w którym występują trzy masy majątkowe: majątek osobisty żony, majątek osobisty męża (np. rzeczy nabyte przed małżeństwem, spadki, osobiste nagrody, odszkodowania za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia) oraz majątek wspólny, obejmujący wszystkie przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa.

Udziały w majątku wspólnym są co do zasady równe, a ustalenie nierównych udziałów wymaga udowodnienia nierównego przyczynienia się małżonków do powstania majątku. Przy ocenianiu przyczyniania się do powstania majątku bierze się także pod uwagę osobisty wkład w wychowanie dzieci i pracę w gospodarstwie domowym (domu).

Tak więc, jak wspomniałem na wstępie orzekanie przez Sąd o podziale majątku możliwe jest tylko gdy nie przedłuży to właściwego postępowania w sprawie. Jak się więc można domyślać bardzo rzadko w sprawach o rozwód dochodzi do jednoczesnego podziału majątku. O wiele częściej ma to miejsce już po orzeczonym rozwodzie, w odrębnym postępowaniu o podział majątku.

Podsumowując, Sąd w sprawie o rozwód ma zatem szerokie uprawnienia do orzekania o sprawach rodziny. Poniżej przedstawiam listę artykułów, które na blogu zamieściłem w tym temacie i które po kliknięciu odsyłają bezpośrednio do poszczególnych wpisów:

A jaki z powyższych wpisów może nasuwać się wniosek? Że właściwie przygotowany pozew o rozwód pozwoli Ci zabezpieczyć swą sytuację na przyszłość oraz uregulować wiele kwestii w jednym postępowaniu sądowym.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *